World Bowling

World Bowling on autonoomne spordi organisatsioon, mis haldab bowlingut kui spordiala ülemaailmselt. Selle organisatsiooni ülesanneteks on:
soodustada nii üheksa kui kümne kurika bowlingu arengut ülemaailmselt,
soodustada rahvusvahelisi sõprussuhteid edendades üleriigilisi ja ülemaailmseid võistlusi nii üheksa kui kümne kurika bowlingus
jätkata nii üheksa kui kümne kurika bowlingule Olümpiamängudel täielikult aktsepteeritud spordialana tunnustamise taotlemist
toetada riiklikke organisatsioone, kes edendavad üheksa ja kümne kurika bowlingut nii oma riigis kui ka rahvusvaheliselt.

World Bowlingu ajalugu ulatub aastasse 1926, kui hakati esimest korda koordineerima ja ühtlustama kogu maailmas harrastatud bowlingut. Organisatsioon loodi ja esimestel aastakümnetel tegutses nime all INTERNATIONAL BOWLING ASSOCIATION (IBA). IBA hakkas esimese organisatsioonina korraldama maailmameistrivõistlusi bowlingus ja sellega seoses ka ühtsete mängureeglite vastu võtmise kaudu ühtlustama bowlingumängu ülemaailmselt. IBA-sse kuulusid Soome, Saksamaa, Holland, Rootsi ja USA.

Aastal 1951 otsustasid IBA ametnikud kutsuda delegaate kõikidest riikidest, kel huvi, Saksamaale, et arutada bowlingu mängu seisu maailmas ja et organisatsioonile uus elu sisse puhuda. Hamburgis Saksamaal koguneti 27. jaanuaril 1952. aastal ning kohale ilmusid esindajad Austriast, Belgiast, Soomest, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Jugoslaaviast, Rootsist, Luksemburgist ja Šveitsist. Sellel koosolekul otsustati moodustada uus rahvusvaheline organisatsioon nelja alasektsiooniga: üks sektsioon kümne kurika bowlingu jaoks ja 3 üheksa kurika bowlingu jaoks – Asphalt (hiljem klassikaline), Bohle ja Schere.

Uus loodud organisatsioon sai nimeks FEDERATION INTERNATIONALE DES QUILLEURS (FIQ, inglise keeles ka International federation of Bowlers). Organisatsiooni esimeseks presidendiks määrati Heinz Kropp Saksamaalt ning iga nelja sektsiooni jaoks valiti eraldi presidendid. Organisatsiooni liikmesriikideks said Belgia, Soome, Saksamaa, Rootsi, Šveits, Austria, Prantsusmaa, Jugoslaavia, Taani, Holland ja Luksemburg. 
Uueks eesmärgiks sai ülemaailmse huvi intensiivistamine harrastajate tasemel nii üheksa kui kümne kurika bowlingu mängu vastu. Samuti rahvusvaheliste sõprussuhete tekkimise soodustamine nii suuremate kui väiksemate, nii regionaalsete kui ülemaailmsete bowlingu võistluste ja turniiride korraldamisel kaasa aitamisega. Samuti hakati iga sektsiooni all välja töötama mängu reegleid ja samuti regulatsioone varustusele.

Organisatsiooni areng aastast 1952 on olnud tormiline, aastaks 1954 oli organisatsioonil 15 liikmesriiki, aastaks1975 52 liikmesriiki, aastaks 1991 79 liikmesriiki ja aastaks 2007 lausa 134 liikmesriiki. Esimesed liikmesriigid väljastpoolt Euroopat liitusid 1959 ja nendeks olid Mehhiko ja Venetsueela. 
Samuti alates 1952. aastast korraldati regulaarselt kongresse. Esimesel kongressil võeti vastu organisatsiooni põhikiri, mis pidas vastu u 20 aastat, kui seda muutma asuti. Viimane kongress leidis aset 2015, kui FIQ liideti kokku maailma kümne kurika bowlingu organisatsiooniga ning moodustus World Bowling.

Alates aastast 1979 on World Bowling tunnustatud Rahvusvahelise Olümpiakomitee poolt kui bowlingu kui spordiala ülemaailmne juhtorgan. Woeld Bowling reguleerib kahte distsipliini – üheksa ja kümne kurika. Aastal 1973 asutas FIQ kaks organisatsiooni:
World Tenpin Bowling Association (WTBA) koordineerima kümne kurika distsipliini
ja World Ninepin Bowling Association (WNBA) koordineerima üheksa kurika distsipliini.
WTBA alla kuuluvad: Aasia Bowlingu Organisatsioon (Asian Bowling Federation, ABF), Euroopa Kümne Kurika Bowlingu Organisatsioon (European Tenpin Bowling Federation, ETBF) ja Ameerika Bowlingu Konfüderatsioon (Pan American Bowling Confederation, PABCON).
WNBA alla kuuluvad kolm sektsiooni: Classic (NBC), Bohle (NBB) ja Schere (NBS).

Aastal 2014 ühines rahvusvaheline bowlingu organisatsioon FIQ uue brändinime all – World Bowling – eesmärgiga ulatuda oma tegevusega ülemaailmselt veel laiemale. Aastal 2018 on World Bowlingul 134 rahvusvahelist liikmesliitu kõigist viiest Olümpia regioonist (Aafrika, Aasta, Ameerika, Okeaania, Euroopa).

Bowling

Post navigation